Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Đại lượng tỉ lệ thuận:

  • Định nghĩa, tính chất của đại luợng tỉ lệ thuận
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Định nghĩa

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (k là hằng số, k khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

Chú ý: Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (k là hằng số, k khác 0) thì cx tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ \(\frac{1}{k}\)

2. Tính chất

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: 

- Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi

- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị của đại lượng kia

VD1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y=15

a. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

b. Hãy biểu diễn y theo x

Giải:

a. x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận

Khi x=5 thì y=15, ta có y=kx

Nên \(15 = k.5 \Rightarrow k = 15:5 = 3\)

b. y=kx, k=3. Ta có y=3x

VD2: Tam giác ABC có số đo các góc là \(\widehat A:\widehat B:\widehat C\) tỉ lệ với 6:5:7. Tính số đo các góc của tam giác ABC

B, MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp