Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Đại lượng tỉ lệ nghịch:

  • Định nghĩa, tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức \(y = \frac{a}{x}\) hay xy=a (a là hằng số khác 0) thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y 

2. Tính chất: Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì:

- Tích hai giá trị của chúng không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)

- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghich đảo tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia

VD1: Cho biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x=6 thì y=5

a. Tìm hệ số tỉ lệ

b. Hãy biểu diễn y theo x

VD2: 12 người làm cỏ xong một cánh đồng hết 4 giờ. Hỏi 3 người (với cùng năng suất thư thế) làm cỏ xong cánh đồng này trong bao lâu?

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Giảm 30% học phí 900.000đ 630.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 0 bài học Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 6 và Nhập môn Toán NC 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
15
24/07/2018 Bài kiểm tra cuối học kỳ hè
Hỏi đáp

Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 6 và Nhập môn Toán NC 7

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 6 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
21
27
11/09/2018 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
18/09/2018 Kiểm tra giữa kì I
Hỏi đáp
33
37
47
20/11/2018 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
27/11/2018 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
11/12/2018 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
63
15/01/2019 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
64
19/01/2019 Bài 14: Bài tập về Đơn thức
Hỏi đáp
65
22/01/2019 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
66
26/01/2019 Bài 16: Bài tập về Đa thức
Hỏi đáp
67
29/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
05/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
87
09/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
16/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp