Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Đại lượng tỉ lệ nghịch:

  • Định nghĩa, tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức \(y = \frac{a}{x}\) hay xy=a (a là hằng số khác 0) thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y 

2. Tính chất: Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì:

- Tích hai giá trị của chúng không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)

- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghich đảo tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia

VD1: Cho biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x=6 thì y=5

a. Tìm hệ số tỉ lệ

b. Hãy biểu diễn y theo x

VD2: 12 người làm cỏ xong một cánh đồng hết 4 giờ. Hỏi 3 người (với cùng năng suất thư thế) làm cỏ xong cánh đồng này trong bao lâu?

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Miễn phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp