Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông:

  • Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông
  • Trường hợp bằng nhau cạnh huyền, cạnh góc vuông
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông

VD1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc ABC cắt AC tại D. Vẽ DE vuông góc với BC tại E. Chứng minh rằng:

a. \(\Delta AB{\rm{D}} = \Delta EB{\rm{D}}\)

b. Tam giác DAE cân

2. Trường hợp bằng nhau cạnh huyền và cạnh góc vuông

Nếu \(\Delta ABC\left( {\widehat {BAC} = {{90}^o}} \right)\) và \(\Delta A'B'C'\left( {\widehat {B'A'C'} = {{90}^o}} \right)\) có BC=B'C', AB=A'B' thì \(\Delta ABC = \Delta A'B'C'\) (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

VD2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy D sao cho BD=BA. Đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E. Chứng minh rằng \(\Delta ABE = \Delta DBE\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp