Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Các bài toán số vô tỉ và khái niệm căn bậc hai:

  • Khái niệm số vô tỉ, căn bậc hai, số thực
  • Biểu diễn số thực trên trục số
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Số vô tỉ: là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Tập hợp số vô tỉ được kí hiệu là I

2. Khái niệm về căn bậc hai

Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho \({x^2} = a\)

Với số a dương có hai căn bậc hai là \(\sqrt a ; - \sqrt a \)

Số 0 chi có một căn bậc hai là 0

VD1:  Tính \(\sqrt 9 ;\sqrt {25} ;\sqrt {{{\left( { - 10} \right)}^2}} \)

Giải

\(\sqrt 9  = 3;\sqrt {25}  = 5;\sqrt {{{\left( { - 10} \right)}^2}}  = \sqrt {100}  = 10\)

3. Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực

VD2:  So sánh \(\sqrt {10}  + \sqrt {17} \) và 7

Giải

\(\sqrt {10}  > \sqrt 9  = 3;\sqrt {17}  > \sqrt {16}  = 4\)

Do đó \(\sqrt {10}  + \sqrt {17}  > 3 + 4 = 7\)

4. Trục số thực: Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

 

 

 

Giảm 30% học phí 900.000đ 630.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 0 bài học Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 6 và Nhập môn Toán NC 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
15
24/07/2018 Bài kiểm tra cuối học kỳ hè
Hỏi đáp

Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 6 và Nhập môn Toán NC 7

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 6 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
21
27
11/09/2018 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
18/09/2018 Kiểm tra giữa kì I
Hỏi đáp
33
37
47
20/11/2018 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
27/11/2018 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
11/12/2018 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
63
15/01/2019 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
64
19/01/2019 Bài 14: Bài tập về Đơn thức
Hỏi đáp
65
22/01/2019 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
66
26/01/2019 Bài 16: Bài tập về Đa thức
Hỏi đáp
67
29/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
05/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
87
09/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
16/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp