Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Các bài toán hữu tỉ, số thực:

  • Các bài toán nâng cao về số hữu tỉ, số thực

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Tim x, biết:

\(\begin{array}{l}
a.\,\,|x - 2,4| = 5\\
b.{x^2} = \frac{5}{9}x
\end{array}\)

Bài 2: Tim x, biết:

\(\begin{array}{l}
a.\,\,{\left( {x + 0,5} \right)^2} = 9\\
b.{\left( {x + 0,5} \right)^2} = 27
\end{array}\)

Bài 3: Tim x, biết:

\(\begin{array}{l}
a.\,{3^x} + {3^{x + 2}} = 810\\
b.|x + 2| + \left| {x + \frac{2}{5}} \right| = 3{\rm{x}}
\end{array}\)

Bài 4: So sánh

\(\begin{array}{l}
a.\,{\left( { - 3} \right)^{128}};\,\,{\left( { - 2} \right)^{192}}\\
b.{\left( { - 33} \right)^{44}};\,\,{44^{33}}
\end{array}\)

Bài 5: Tìm x, y, z biết:

a. 5x=2y=3z; x+y-z=23

b. 3x=2y; 5y=z; x-y+z=70

Bài 6: Cho \(\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a},a + b + c \ne 0\)

Chứng minh đẳng thức: \(M = \frac{{2{\rm{a}}b + 3bc + 4ca}}{{{a^2} + {b^2} + {c^2}}}\)

Bài 7: Cho \(\frac{{b + c - a}}{a} = \frac{{c + a - b}}{b} = \frac{{a + b - c}}{c}\)

Tính giá trị của biểu thức \(P = \left( {1 + \frac{b}{a}} \right)\left( {1 + \frac{c}{b}} \right)\left( {1 + \frac{a}{c}} \right)\)

Bài 8: So sánh

\(\begin{array}{l}
a.\sqrt {2017}  - \sqrt {2016} ;\sqrt {2018}  - \sqrt {2015} \\
b.\sqrt 1  + \sqrt 2  + \sqrt 3  + ... + \sqrt {24} ;\sqrt {4900} 
\end{array}\)

 

 

 

Miễn phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp