Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Các bài toán hữu tỉ, số thực:

  • Các bài toán nâng cao về số hữu tỉ, số thực

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Tim x, biết:

\(\begin{array}{l}
a.\,\,|x - 2,4| = 5\\
b.{x^2} = \frac{5}{9}x
\end{array}\)

Bài 2: Tim x, biết:

\(\begin{array}{l}
a.\,\,{\left( {x + 0,5} \right)^2} = 9\\
b.{\left( {x + 0,5} \right)^2} = 27
\end{array}\)

Bài 3: Tim x, biết:

\(\begin{array}{l}
a.\,{3^x} + {3^{x + 2}} = 810\\
b.|x + 2| + \left| {x + \frac{2}{5}} \right| = 3{\rm{x}}
\end{array}\)

Bài 4: So sánh

\(\begin{array}{l}
a.\,{\left( { - 3} \right)^{128}};\,\,{\left( { - 2} \right)^{192}}\\
b.{\left( { - 33} \right)^{44}};\,\,{44^{33}}
\end{array}\)

Bài 5: Tìm x, y, z biết:

a. 5x=2y=3z; x+y-z=23

b. 3x=2y; 5y=z; x-y+z=70

Bài 6: Cho \(\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a},a + b + c \ne 0\)

Chứng minh đẳng thức: \(M = \frac{{2{\rm{a}}b + 3bc + 4ca}}{{{a^2} + {b^2} + {c^2}}}\)

Bài 7: Cho \(\frac{{b + c - a}}{a} = \frac{{c + a - b}}{b} = \frac{{a + b - c}}{c}\)

Tính giá trị của biểu thức \(P = \left( {1 + \frac{b}{a}} \right)\left( {1 + \frac{c}{b}} \right)\left( {1 + \frac{a}{c}} \right)\)

Bài 8: So sánh

\(\begin{array}{l}
a.\sqrt {2017}  - \sqrt {2016} ;\sqrt {2018}  - \sqrt {2015} \\
b.\sqrt 1  + \sqrt 2  + \sqrt 3  + ... + \sqrt {24} ;\sqrt {4900} 
\end{array}\)

 

 

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp