Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau:

  • Định nghĩa, tính chất tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau
  • Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Tỉ lệ thức:

a. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\)

b. Tính chất 

- Nếu \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) thì \(a{\rm{d}} = bc\)

- Nếu ad = bc và a, b, c, d khác 0 thì \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d},\frac{a}{c} = \frac{b}{d},\frac{d}{b} = \frac{c}{a},\frac{d}{c} = \frac{b}{a}\)

VD1: Tìm x, biết:

a. \(\frac{x}{5} = \frac{{ - 2}}{{2,5}}\)

b. \(\frac{x}{{ - 4}} = \frac{{ - 25}}{x}\)

Hướng dẫn giải:

a. \(\frac{x}{5} = \frac{{ - 2}}{{2,5}}\)

\(\begin{array}{l}
2,5.x =  - 10\\
x =  - 10:2,5\\
x =  - 4
\end{array}\)

b. \(\frac{x}{{ - 4}} = \frac{{ - 25}}{x}\)

\(\begin{array}{l}
{x^2} = 100\\
x =  \pm 10
\end{array}\)

2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Nếu \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}\) thì \(\frac{a}{b} = \frac{{a + c + e}}{{b + d + f}};\,\,\frac{a}{b} = \frac{{a - c + e}}{{b - d + f}}\)

VD2: Cho tỉ lệ thức \(\frac{x}{5} = \frac{y}{3}\) và x-y=-10. Tìm x, y

Hướng dẫn

Từ \(\frac{x}{5} = \frac{y}{3}\).

Suy ra \(\frac{x}{5} = \frac{y}{3} = \frac{{x - y}}{{5 - 3}} = \frac{{ - 10}}{2} =  - 5\)

\(\begin{array}{l}
\frac{x}{5} =  - 5 \Rightarrow x =  - 25\\
\frac{y}{3} =  - 5 \Rightarrow y =  - 15
\end{array}\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ôn tập Toán NC 6

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 6 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
63
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
64
65
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
66
69
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp