Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng vuông góc:

  • Định nghĩa, tính chất hai góc đối đỉnh
  • Định nghĩa, tính chất hai đường thẳng vuông góc
  • Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Hai góc đối đỉnh

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

VD1: Cho hai góc đối đỉnh AOB và COD, \(2\widehat {AOB} + \widehat {CO{\rm{D}}} = {180^o}\). Tính góc COD

Hướng dẫn giải:

Ta có: \(\widehat {AOB} = \widehat {CO{\rm{D}}}\) (đối đỉnh)

Mà \(2\widehat {AOB} + \widehat {CO{\rm{D}}} = {180^o}\)

Do đó 

\(2\widehat {COD} + \widehat {CO{\rm{D}}} = {180^o} \Rightarrow 3\widehat {COD} = {180^o} \Rightarrow \widehat {COD} = {60^o}\)

2. Hai đường thẳng vuông góc:

- Nếu \(\widehat {xOy} = {90^o}\) thì \(x{\rm{x}}' \bot yy'\)

- Qua mọt điểm O chỉ vẽ đường thẳng d vuông góc với một đường hẳng a cho trước

- \(d \bot AB\) tại M, MA = MB thì d là đường trung trực của  AB

3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

- Góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NẦNG CAO

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp