Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Bốn phép tình về số tự nhiên:

  • Bốn phép tính số tự nhiên (cộng, trừ, nhân, chia)
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Phép cộng và phép nhân

Tính chất:

- Giao hoán: a+b=b+a, a.b=b.a

- Kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c), (a.b).c=a.(b.c)

- Tính chất phân phối của tích nhân đối với phép cộng

a.(b+c)=a.b+a.c

VD1: Tính nhanh

a. 211 + 9891 + 789

b. 5691.36 + 5691.64

Hướng dẫn

a. \(211 + 9891 + 789 = \left( {211 + 789} \right) + 9891 = 1000 + 9891 = 10891\)

b. \(5691.36 + 5691.64 = 5691.\left( {36 + 64} \right) = 5691.100 = 569100\)

2. Phép trừ và phép chia

Trong phép chia có dư:

Số bị chia=Thương x Số chia+Số dư

Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia

Số chia khác 0

VD2: Tìm x, biết:

a. x + 43 = 79

b. 5.x = 505

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l}
a.\,\,x + 43 = 79\\
x = 79 - 43\\
x = 36
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
b.\,5{\rm{x}} = 505\\
x = 505:5\\
x = 101
\end{array}\)

B.  MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp