Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Bốn phép tình về số tự nhiên:

  • Bốn phép tính số tự nhiên (cộng, trừ, nhân, chia)
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Phép cộng và phép nhân

Tính chất:

- Giao hoán: a+b=b+a, a.b=b.a

- Kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c), (a.b).c=a.(b.c)

- Tính chất phân phối của tích nhân đối với phép cộng

a.(b+c)=a.b+a.c

VD1: Tính nhanh

a. 211 + 9891 + 789

b. 5691.36 + 5691.64

Hướng dẫn

a. \(211 + 9891 + 789 = \left( {211 + 789} \right) + 9891 = 1000 + 9891 = 10891\)

b. \(5691.36 + 5691.64 = 5691.\left( {36 + 64} \right) = 5691.100 = 569100\)

2. Phép trừ và phép chia

Trong phép chia có dư:

Số bị chia=Thương x Số chia+Số dư

Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia

Số chia khác 0

VD2: Tìm x, biết:

a. x + 43 = 79

b. 5.x = 505

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l}
a.\,\,x + 43 = 79\\
x = 79 - 43\\
x = 36
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
b.\,5{\rm{x}} = 505\\
x = 505:5\\
x = 101
\end{array}\)

B.  MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Giảm 30% học phí 900.000đ 630.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 0 bài học Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 5 và Nhập môn Toán NC 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 5 và Nhập môn Toán NC 6

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 5 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
27
10/09/2018 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
17/09/2018 Kiểm tra giữa kì I
Hỏi đáp
33
01/10/2018 Bài 19: Ước chung và bội chung
Hỏi đáp
39
43
05/11/2018 Bài 29: Phép nhân 2 số nguyên
Hỏi đáp
47
19/11/2018 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
26/11/2018 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
51
03/12/2018 Bài 1: Nửa mặt phẳng và góc
Hỏi đáp
53
10/12/2018 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
54
14/12/2018 Bài 4: Bài tập về Số đo góc
Hỏi đáp
57
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
59
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
71
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
72
77
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
78
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp