Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học
Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn Thời lượng: 00:44:42 Bài tập: 0 bài

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức Toán Nâng cao Lớp 5 thông qua một số bài tập 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\frac{2}{3} + \frac{3}{4}:\frac{6}{7} + \frac{1}{8} + 1\frac{1}{3}\\
b)\,\,5,4 + 4,2:2 - 0,8 \times 5
\end{array}\)

Bài 2: Tính bằng cách hợp lí:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\left( {38,4 \times 19,81 + 2,5:0,5} \right) \times \left( {1,3 - 3,9:3} \right)\\
b)\,\,\frac{1}{{4 \times 5}} + \frac{1}{{5 \times 6}} + \frac{1}{{6 \times 7}} + ... + \frac{1}{{99 \times 100}}
\end{array}\)

Bài 3: Tìm x, biết:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\left( {4,9 + x} \right):5 = 2,1\\
b)\,\,\frac{5}{7}:\left( {x - \frac{2}{3}} \right) = \frac{{15}}{{28}}
\end{array}\)

Bài 4: Một sợi dây dài 8M. Làm thế nào để cắt lấy 6m  nểu chỉ có kéo mà không có thước đo

Bài 5: Một đôi công nhân coa 18 người. Số nữ chiếm 4/9 số công nhân. Tính số công nhân nam của đội

Bài 6: Bạn Uyên đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc \(\frac{1}{3}\). Ngày thứ hai đọc \(\frac{2}{5}\) số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 36 trang còn lại. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang

Bài 7: Lớp 5A có số học sinh giỏi ở học kì I bằng 80% số học sinh cả lớp. Cuối năm có thêm 2 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng 6/7 số học sinh cả lớp. Tính số học sinh của lớp 5A

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp