Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Đoạn thẳng. Khi nào thì AM + MB = AB?:

  • Khái niệm đoạn thẳng
  • Khi nào thì AM + MB = AB
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Đoạn thẳng

- Đoạn thẳng là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

VD1: Trên đường thẳng m lấy ba điểm A, B, C. Gọi tên các đoạn thẳng trên hình 

Hướng dẫn: Ba đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC, đoạn thẳng AC

2. Khi nào thì AM + MB = AB

- Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB và ngược lại

VD2: Cho điểm K nằm giữa hai điểm C, D. Biết CK=3cm, CD=7cm. Tính KD

B. MỘT SÔ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp