Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 450.000đ
  Ngày hết hạn: 31/05/2019

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
17
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
19
23
29
33
37
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 900.000đ
 • Ôn tập Toán NC 5
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY