Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Trung điểm của đoạn thẳng và ứng dụng

  • Khái niệm và cách vẽ trung điểm
  • Một số bài toán ứng dụng trung điểm

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÍ THYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Trung điểm của đoạn thẳng 

- Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A và B (MA = MB)

- Điểm M còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB

2. Cách vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB

VD: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 6cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB

Ta có MA+MB=AB, MA=MB

Do đó MA+MA=6cm

\( \Rightarrow 2MA = 6cm \Rightarrow MA = 3\,\,cm\)

Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM=3cm

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp