Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học
Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn Thời lượng: 00:53:10 Bài tập: 0 bài

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức Toán Nâng cao Lớp 5 thông qua một số bài tập 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Tính bằng cách hợp lí:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\frac{{513}}{{515}} + \frac{{2018}}{{2019}} + \frac{2}{{515}} + \frac{1}{{2019}}\\
b)\,\,\frac{1}{{1 \times 4}} + \frac{1}{{4 \times 7}} + \frac{1}{{7 \times 10}} + ...\frac{1}{{61 \times 64}}
\end{array}\)

Bài 2: Cho a, b, c là ba số tự nhiên khác 0

a) So sánh \(\frac{a}{{a + b}} + \frac{b}{{b + c}} + \frac{c}{{c + a}}\) với 1

b) So sánh \(\frac{b}{{a + b}} + \frac{c}{{b + c}} + \frac{a}{{c + a}}\) với 1

c) Chứng tỏ rằng \(\frac{a}{{a + b}} + \frac{b}{{b + c}} + \frac{c}{{c + a}}\) không thể là một số tự nhiên

Bài 3: Hai người đi xe đạp khởi hành cùng một lúc.Một người đi từ A, một người đi từ B sau 30 phút thì họ gặp nhau. Vận tốc của người đi từ A hơn vận tốc của người đi từ B là 2km/giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng đường từ A đến B dài 12km

Bài 4: Quãng đường sông từ A đến B là 54km, vận tốc thực của thuyền máy là 16,5km/giờ và vậ tốc của dòng nước là 1,5km/giờ. Hỏi thuyền máy ngược dòng từ B về A mất thời gian bao lâu

Bài 5: Cho hình vẽ, biết diện tích hình thang ABCD là 9cm2, AB=2cm, CD=4cm, CE=1cm. Tính diện tích hình tam giác BCE

Bài 6: Diện tích của một hình tròn là 50,24 cm2. Tính chu vi của đương tròn đó

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp