Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con:

  • Số phần tử của tập hợp
  • Khái niệm tập hợp con
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Số phần tử ủa một tập hợp

- Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhièu phần tử, có vô số phần tử và cũng có thể không có phần tử nào

VD1: Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?

a. Tập hợp A các số tự nhiên x sao cho x + 7 =29

b. Tập hợp B các số tự nhiên x sao cho x.0 =0

c. Tập hợp C các số tự nhiên x sao cho 0.x =1

Hướng dẫn:

a. x+7=29

x=22

Tập hợp A có 1 phần tử

b. \(\begin{array}{l}
x.0 = 0\\
x \in N
\end{array}\)

Tập hợp B có vô số phần tử

c. \(\begin{array}{l}
0.x = 1\\
x \in \emptyset 
\end{array}\)

Tập hợp C không có phần tử nào

2. Tập hợp con

- Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu \(A \subset B\)

Chú ý: \(A \subset B,\,\,B \subset A\) thì A = B

VD2: Cho \(A = \left\{ {5;9;11} \right\}\). Điền cacs kí hiệu \( \subset \) hoặc = thích hợp vào chỗ trống:

a. \(\left\{ {9;11} \right\}...A\)

b. \(\left\{ {5;11} \right\}...A\)

c. \(\left\{ {11;5;9} \right\}...A\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp