Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Ước và bội. Số nguyên tố và hợp số:

  • Khái niệm ước số và bội số
  • Khái niệm số nguyên tố và hợp số
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Ước và bội

- Nếu ta có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì a gọi là bội của b, còn b gọi là ước của a

- Tập hợp các bội của a kí hiệu là B(a)

Tập hợp các ước của a kí hiệu là Ư(a)

VD1: 

a. Tìm các bội của 10

b. Tìm các ước của 10

Giải 

a. \(B\left( {10} \right) = \left\{ {0;10;20;30;...} \right\}\)

b. \(U\left( {10} \right) = \left\{ {1;2;5;10} \right\}\)

2. Số nguyên tố, hợp số

- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó

- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn 2 ước

* Chú ý: Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố và cũng không phải là hợp số

VD2: Kí hiệu P là tập hợp các số nguyên tố. Viết \( \in ; \notin \) thích hợp vào chỗ trống:

633...P

11...P

605...P

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Miễn phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp