Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Ước chung và bội chung

  • Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  • Khái niệm ước chung, bội chung

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÍ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng tích các số nguyên tố

Số m = ax có x+1 ước

Số \(m = {a^x}{b^y}{c^z}\) có (x+1)(y+1)(z+1) ước (a, b, c là các số nguyên tố)

VD1: Phân tích số 2100 ra thừa số nguyên tố

Giải:

Vậy \(2100 = {2^2}{.3.5^2}.7\)

2. Ước chung và bội chung:

a) Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó

\(x \in UC\left( {a;b;c} \right)\) nếu \(a \vdots x,b \vdots x,c \vdots x\)

b) Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó

\(x \in BC\left( {a;b;c} \right)\) NẾU \(x \vdots a,x \vdots b,x \vdots c\) 

VD2: Điền \( \in , \notin \) thích hợp vào chỗ trống

\(\begin{array}{l}
12...UC\left( {24;36} \right)\\
30...UC\left( {10;3} \right)\\
50...BC\left( {25;10;5} \right)\\
48...UC\left( {24;48;12} \right)
\end{array}\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Miễn phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp