Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Ước chung và bội chung

  • Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  • Khái niệm ước chung, bội chung

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÍ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng tích các số nguyên tố

Số m = ax có x+1 ước

Số \(m = {a^x}{b^y}{c^z}\) có (x+1)(y+1)(z+1) ước (a, b, c là các số nguyên tố)

VD1: Phân tích số 2100 ra thừa số nguyên tố

Giải:

Vậy \(2100 = {2^2}{.3.5^2}.7\)

2. Ước chung và bội chung:

a) Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó

\(x \in UC\left( {a;b;c} \right)\) nếu \(a \vdots x,b \vdots x,c \vdots x\)

b) Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó

\(x \in BC\left( {a;b;c} \right)\) NẾU \(x \vdots a,x \vdots b,x \vdots c\) 

VD2: Điền \( \in , \notin \) thích hợp vào chỗ trống

\(\begin{array}{l}
12...UC\left( {24;36} \right)\\
30...UC\left( {10;3} \right)\\
50...BC\left( {25;10;5} \right)\\
48...UC\left( {24;48;12} \right)
\end{array}\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ôn tập Toán NC 5

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 5 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
27
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
33
39
43
47
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
51
53
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
54
57
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
59
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
71
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
72
77
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
78
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp