Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học
Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn Thời lượng: 01:07:44 Bài tập: 0 bài

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức Toán Nâng cao Lớp 5 về phần thực hiện phép tính, một số bài toán số tự nhiên

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,197 - 13{\rm{x}}8 + 84:4\\
b)\,\,236 + 549:9 - 5{\rm{x}}24
\end{array}\)

Bài 2: Tính bằng cách hợp lí:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,5497{\rm{x}}71 + 5497 + 5497{\rm{x}}28\\
b)\,\,1 + 3 + 5 + ... + 997 + 999
\end{array}\)

Bài 3: Tìm x, biết:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,540:\left( {x + 1} \right) = 6\\
b)\,\,7 \times x + 3 \times x = 1000
\end{array}\)

Bài 4: Thay các dấu * bằng chữ số thích hợp

\(\begin{array}{l}
\,\,\,\,\,****\\
 \times \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9\,\\
\overline {12842*} 
\end{array}\)

Bài 5: Tìm số có 5 chữ số: \(\overline {4{\rm{a}}29b} \). Biết rằng số đó thỏa chia hết cho cả 2, 5 và 9

Bài 6: 

a. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 28

b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tích các chữ số bằng 168

Bài 7: Để đánh số trang 1 quyển sách dày 164 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu lượt chữ số

Bài 8: Có tìm được 2 số tự nhiên a, b thoản mãn: \(a \times b \times \left( {a + b} \right) = 20182019\) không

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp