Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Phép cộng và phép trừ hai số nguyên 

  • Phép cộng hai số nguyên
  • Phép trừ hai số nguyên
  • Tính chất phép cộng
  • Quy tắc bở ngoặc
  • Quy tắc chuyển vế

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÍ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Phép cộng hai số nguyên

Với \(a,b \in Z;a > 0,b > 0\)

Cộng hai số nguyên âm (-a)+(-b)=a(a+b)

Cộng hai số khác dấu

  • Nếu a=b thì (-a)+b=a+(-b)=0
  • Nếu a>b thì a+(-b) =a-b và -a+b=-(a-b)

VD1: Tính (-7)+(-4); 9+(-2); 5+(-10)

Giải: (-7)+(-4)=-(7+4)=-11

9+(-2)=9-2=7

5+(-10)=-(10-5)-5

2. Phép trừ hai số nguyên: a-b=a+(-b)

VD2: Tính 4-10; (-5)-12

Giải: 4-10=4+(-10)=-(10-4)=-6

(-5)-12=-5+(-12)=-(5+12)=-17

3. Tính chất của phép cộng:

  • Giao hoán: a+b=b+a.
  • Kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c)
  • a+0=0+a=a; a+(-a)=0

4. Quy tắc dấu ngoặc

\(\begin{array}{l}
 - \left( {a - b + c} \right) =  - a + b - c\\
 + \left( {a - b + c} \right) = a - b + c
\end{array}\)

5. Quy tắc chuyển vế

\(a - b = c + d \Leftrightarrow a = c + d + b\)

VD3: Tìm x, biết: 

\(\left( {x - 5} \right) + 2 = 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - \left( {x - 2} \right) + 1 =  - 5\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp