Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Phép cộng và phép trừ hai số nguyên 

  • Phép cộng hai số nguyên
  • Phép trừ hai số nguyên
  • Tính chất phép cộng
  • Quy tắc bở ngoặc
  • Quy tắc chuyển vế

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÍ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Phép cộng hai số nguyên

Với \(a,b \in Z;a > 0,b > 0\)

Cộng hai số nguyên âm (-a)+(-b)=a(a+b)

Cộng hai số khác dấu

  • Nếu a=b thì (-a)+b=a+(-b)=0
  • Nếu a>b thì a+(-b) =a-b và -a+b=-(a-b)

VD1: Tính (-7)+(-4); 9+(-2); 5+(-10)

Giải: (-7)+(-4)=-(7+4)=-11

9+(-2)=9-2=7

5+(-10)=-(10-5)-5

2. Phép trừ hai số nguyên: a-b=a+(-b)

VD2: Tính 4-10; (-5)-12

Giải: 4-10=4+(-10)=-(10-4)=-6

(-5)-12=-5+(-12)=-(5+12)=-17

3. Tính chất của phép cộng:

  • Giao hoán: a+b=b+a.
  • Kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c)
  • a+0=0+a=a; a+(-a)=0

4. Quy tắc dấu ngoặc

\(\begin{array}{l}
 - \left( {a - b + c} \right) =  - a + b - c\\
 + \left( {a - b + c} \right) = a - b + c
\end{array}\)

5. Quy tắc chuyển vế

\(a - b = c + d \Leftrightarrow a = c + d + b\)

VD3: Tìm x, biết: 

\(\left( {x - 5} \right) + 2 = 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - \left( {x - 2} \right) + 1 =  - 5\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ôn tập Toán NC 5

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 5 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
27
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
33
39
43
47
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
51
53
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
54
57
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
59
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
71
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
72
77
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
78
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp