Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Tập hợp các số nguyên

  • Tập hợp các số nguyên
  • Trục số nguyên
  • Số đối
  • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÍ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Tập hợp các số nguyên

2. Trục số nguyên

3. Số đối

-1 là số đối của 1, 1 là số đối của -1

-2 là số đối của 2,  là số đối của -2

VD1: Tìm số đối của các số 7; -5; 29; 0

Số đối của các số 7; -5; 29; 0 lần lượt là -7; 5;-29; 0

4. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên |a|

  • Nếu a=0 thì |a| =0
  • Nếu a>0 thì |a|=a
  • Nếu a<0 thì |a|=-a
VD2: Tìm |7|, |-24|, |0|
Giải: |7|=7, |-24|=24, |0|=0
VD3: Tìm x thuộc số nguyên biết |x|=234
Giải:
|x|=234
x=234 hoặc x=-234
5. So sánh hai số nguyên
Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. Kí hiệu a<b
B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO
Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp