Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Tập hợp. Tập hợp về số tự nhiên:

  • Tập hợp. Cách liệt kê phần tử của tập hợp
  • Tập hợp số tự nhiên
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp

VD1: Hãy viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn 20 bằng 2 cách

Hướng dẫn:

Cách 1: \(A = \left\{ {16;17;18;19} \right\}\)

Cách 2: \(A = \left\{ {x \in N|15 < x < 20} \right\}\)

2. Tập hợp số tự nhiên

\(N = \left\{ {0;1;2;3;...} \right\}\)

\({N^*} = \left\{ {1;2;3;...} \right\}\)

VD2: Điền các kí hiệu \( \in , \notin \) vào chỗ trống:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
a.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{5}{9}...N\\
b.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2018...N
\end{array}\\
\begin{array}{l}
c.123...{N^*}\\
d.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 0...{N^*}
\end{array}
\end{array}\)

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
a.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{5}{9} \notin N{\mkern 1mu} \\
b.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2018 \in N
\end{array}\\
\begin{array}{l}
c.123 \in {N^*}\\
d.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 0 \notin {N^*}
\end{array}
\end{array}\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
26
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
28
32
38
42
46
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
50
52
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
53
56
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
58
68
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
70
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
76
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
77
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp