Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Bội và ước của một số nguyên

  • Bội và ước của một số nguyên
  • Một số tính chất

NỘI DUNG BÀI HỌC

A, LÍ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Bội và ước của một số nguyên

Cho \(a,b \in Z,b \ne 0\), ta có:

\(a \vdots b \Leftrightarrow a = b.q\,\,\left( {q \in Z} \right)\)

Khi đó a là bội của b

b là ước của a

VD1: Tìm năm bội của 7

Giải:

Năm bội của 7 là -7; 14; 21; -28; -70

VD2: Tìm tất cả các ước của -11

Giải:

Các ước của -11 là 1; -1; 11; -11

2. Tính chất

\(\begin{array}{l}
a)\,\,a \vdots b,b \vdots c \Rightarrow a \vdots c\\
b)\,\,a \vdots b \Rightarrow am \vdots b\,\,\,\left( {m \in Z} \right)\\
c)\,\,a \vdots c,b \vdots c \Rightarrow \left( {a + b} \right) \vdots c;\left( {a - b} \right) \vdots c
\end{array}\)

VD3: Cho \(x,y \in Z\). Chứng tỏ rằng 15x+36y chia hết cho 3

Giải:

Cách 1: 

\(\begin{array}{l}
15 \vdots 3,x \in Z \Rightarrow 15{\rm{x}} \vdots 3\\
36 \vdots 3,y \in Z \Rightarrow 36y \vdots 3
\end{array}\)

Do đó: \(\left( {15{\rm{x}} + 36y} \right) \vdots 3\)

Cách 2: 

\(15{\rm{x}} + 36y = 3.5{\rm{x}} + 3.12y = 3\left( {5{\rm{x}} + 12y} \right) \vdots 3\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ôn tập Toán NC 5

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 5 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
27
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
33
39
43
47
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
51
53
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
54
57
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
59
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
71
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
72
77
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
78
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp