Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Ước chung lớn nhất và bội chung lớn nhất

  • Khái niệm ước chung lớn nhất, bội chung lớn nhất
  • Các bước tìm ước chung lớn nhất, bội chung lớn nhất

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÍ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

- Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đố

- Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2:Chọn các thừa số nguyên tố chung

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN cần tìm

- Để tìm ước chung của các số đã cho ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đã cho

VD1: Tìm ƯCLN của 48, 60, 90

Giải:

\(48 = {2^4}.3\,\,\,\,\,60 = {2^2}.3.5\,\,\,90 = {2.3^2}.5\)

Vậy \(UCLN\left( {48,60,90} \right) = 2.3 = 6\)

2. Bội chung nhỏ nhất (BCNN)

- Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó

- Muốn tìm bội chung của hai hay nhiều số, ta thực hiện ba bước: 

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2:Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm

- Để tìm bội chung của các số đã cho ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đã cho

VD2: Tìm BCNN của 48, 60, 90

Giaỉ:

\(48 = {2^4}.3\,\,\,\,\,60 = {2^2}.3.5\,\,\,90 = {2.3^2}.5\)

Vậy \(BCNN\left( {48,60,90} \right) = {2^4}{.3^2}.5 = 720\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Giảm 30% học phí 900.000đ 630.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 0 bài học Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 5 và Nhập môn Toán NC 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 5 và Nhập môn Toán NC 6

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 5 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
27
10/09/2018 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
17/09/2018 Kiểm tra giữa kì I
Hỏi đáp
33
01/10/2018 Bài 19: Ước chung và bội chung
Hỏi đáp
39
43
05/11/2018 Bài 29: Phép nhân 2 số nguyên
Hỏi đáp
47
19/11/2018 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
26/11/2018 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
51
03/12/2018 Bài 1: Nửa mặt phẳng và góc
Hỏi đáp
53
10/12/2018 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
54
14/12/2018 Bài 4: Bài tập về Số đo góc
Hỏi đáp
57
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
59
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
71
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
72
77
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
78
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp