Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 5: Phương pháp tọa độ trong không gian

24 bài học 120 bài tập 5 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Miễn phí
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Phương pháp tọa độ trong không gian là kiến thức quan trọng môn hình học giải tích lớp 12. Đây là câu hỏi nằm trong đề thi THPT Quốc gia hằng năm và chiếm điểm số quan trọng. 

Để học tốt chuyên đề này các em cần nắm vững: 

 • Các phép toán về vecto trong không gian. Các ứng dụng cơ bản của tích có hướng
 • Quan hệ vuông góc, quan hệ song song.
 • Phương trình đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu trong không gian.
 • Khoảng cách, góc. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt phẳng...vv

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1
00:27:49 Bài 1: Tọa độ của vectơ trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
2
00:40:44 Bài 2: Tọa độ của điểm trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
8
10
13
00:19:42 Bài 12: Bài toán góc giữa các mặt phẳng
Hỏi đáp
6 Bài tập
15
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt phẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
19
00:14:57 Bài 17: Góc giữa hai đường thẳng
Hỏi đáp
5 Bài tập
20
22
Kiểm tra: Đề thi online phần Đường thẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
23
00:19:21 Bài 20: Bài toán viết phương trình mặt cầu
Hỏi đáp
6 Bài tập
27
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt cầu
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
28
00:37:14 Bài 24: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • Miễn phí
 • Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
 • 100.000đ
 • Chuyên đề 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Khối đa diện
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 4: Khối tròn xoay
 • 100.000đ
 • Chuyên đề 5: Phương pháp tọa độ trong không gian
 • 140.000đ
 • Chuyên đề 6: Phương trình, bất phương trình mũ
 • 70.000đ
 • Chuyên đề 7: Phương trình, bất phương trình logarit
 • 70.000đ
 • Chuyên đề 8: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 • 70.000đ
 • Chuyên đề 9: Số phức
 • 30.000đ
 • Chuyên đề 10: Ôn tập chương trình Toán lớp 11
 • 140.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

- Giảng viên khoa Toán – Trường Đại Học Sài Gòn.

- Giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Tp.HCM.