Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Tập hợp. Tập hợp về số tự nhiên:

  • Tập hợp. Cách liệt kê phần tử của tập hợp
  • Tập hợp số tự nhiên
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp

VD1: Hãy viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn 20 bằng 2 cách

Hướng dẫn:

Cách 1: \(A = \left\{ {16;17;18;19} \right\}\)

Cách 2: \(A = \left\{ {x \in N|15 < x < 20} \right\}\)

2. Tập hợp số tự nhiên

\(N = \left\{ {0;1;2;3;...} \right\}\)

\({N^*} = \left\{ {1;2;3;...} \right\}\)

VD2: Điền các kí hiệu \( \in , \notin \) vào chỗ trống:

\(\begin{array}{l}
a.\,\,\,\frac{5}{9}...N\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b.\,\,2018...N\\
C.123...{N^*}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d.\,\,0...{N^*}
\end{array}\)

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l}
a.\,\,\,\frac{5}{9} \notin N\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b.\,\,2018 \in N\\
C.123 \in {N^*}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d.\,\,0 \notin {N^*}
\end{array}\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Giảm 30% học phí 900.000đ 630.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 0 bài học Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 5 và Nhập môn Toán NC 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 5 và Nhập môn Toán NC 6

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 5 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
27
10/09/2018 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
17/09/2018 Kiểm tra giữa kì I
Hỏi đáp
33
01/10/2018 Bài 19: Ước chung và bội chung
Hỏi đáp
39
43
05/11/2018 Bài 29: Phép nhân 2 số nguyên
Hỏi đáp
47
19/11/2018 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
26/11/2018 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
51
03/12/2018 Bài 1: Nửa mặt phẳng và góc
Hỏi đáp
53
10/12/2018 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
54
14/12/2018 Bài 4: Bài tập về Số đo góc
Hỏi đáp
57
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
59
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
71
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
72
77
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
78
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp