Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 3: Ngữ pháp

25 bài học 500 bài tập 7 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 300.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 3: Ngữ pháp

Tập trung những điểm ngữ pháp cơ bản như thì, thể, mệnh đề và các cấu trúc câu thường gặp.
1
00:13:35 Bài 1: Các thì hiện tại - Present tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
2
00:11:54 Bài 2: Các thì quá khứ - Past tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
4
00:12:23 Bài 4: Các thì hoàn thành - Perfect tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
5
00:23:33 Bài 5: Ôn tập Thì - Tenses review
Hỏi đáp
20 Bài tập
6
Kiểm tra: Đề thi online Các thì trong Tiếng Anh
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
7
00:14:57 Bài 6: Câu điều kiện - Conditionals (Phần 1)
Hỏi đáp
20 Bài tập
8
00:15:44 Bài 7: Câu điều kiện - Conditionals (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
9
00:11:09 Bài 8: Điều ước - Wishes
Hỏi đáp
20 Bài tập
10
00:13:56 Bài 9: Bị động - Passive (Phần 1)
Hỏi đáp
22 Bài tập
11
00:13:22 Bài 10: Bị động - Passive (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
12
00:15:08 Bài 11: Thể khiếm khuyết - Modals (Phần 1)
Hỏi đáp
20 Bài tập
13
00:14:33 Bài 12: Thể khiếm khuyết - Modals (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
15
16
20
00:12:41 Bài 17: Mạo từ - Articles (Phần 1)
Hỏi đáp
17 Bài tập
21
00:08:50 Bài 18: Mạo từ - Articles (Phần 2)
Hỏi đáp
24 Bài tập
22
00:11:06 Bài 19: So sánh - Comparisons
Hỏi đáp
20 Bài tập
25
00:12:50 Bài 21: Câu hỏi đuôi - Tag questions
Hỏi đáp
25 Bài tập
26
00:12:11 Bài 22: Đảo ngữ - Inversion
Hỏi đáp
25 Bài tập
31
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Ngữ pháp
0 Hỏi đáp
60 phút
40 Câu hỏi

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Ngữ âm và Trọng âm
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Từ vựng
 • 180.000đ
 • Chuyên đề 3: Ngữ pháp
 • 300.000đ
 • Chuyên đề 4: Chức năng ngôn ngữ
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 5: Luyện kỹ năng Đọc hiểu
 • 90.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

- Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học ứng dụng – Đại học Curtin, Australia.

- Giảng viên chính khoa Anh, ĐHSP TP.HCM.