Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu ThS.Bùi Đức Tiến

ThS.Bùi Đức Tiến
Họ và tên: ThS.Bùi Đức Tiến
Môn giảng dạy: Giảng viên Tiếng Anh

Đơn vị công tác: 

  • Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
  • Trung Tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm.

Các lĩnh vực giảng dạy:

  • Giảng dạy các môn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.
  • Giảng dạy các môn Ngôn ngữ học.
  • Giảng dạy các môn Biên Phiên Dịch.
  • Luyện thi THPT Quốc Gia, TOEIC, IELTS.

Kinh nghiệm & Thành tích công tác:

  • Có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đặc biệt là dùng các phần mềm, ứng dụng để thiết kế các bài học mang tính tương tác cao.
  • Tham gia "Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020", bồi dưỡng Tiếng Anh cho giáo viên ở tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.
  • Tham gia xây dựng mô hình "Tiếng Anh Cộng Đồng" tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
  • Có nhiều báo cáo khoa học tại các Hội thảo quốc tế.

 

KHÓA HỌC ĐANG DẠY