Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 2: Este - Lipit

9 bài học 80 bài tập 1 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 110.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

- Trình bày đầy đủ kiến thức cơ bản về hóa học hữu cơ có nhóm chức bao gồm: dẫn xuất halogen, ancol và phenol, anđehit và xeton, axit cacboxilic, este, cacbohidrat, amin và amino axit, polime.

- Có vai trò đặc biệt quan trọng trong hóa hữu cơ THPT, chiếm phần lớn kiến thức trong kì thi trung học PTQG.

- Yêu cầu đạt được: Nắm vững kiến thức cơ bản về HCHC có nhóm chức, phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản của hóa học hữu cơ.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 2: Este - Lipit

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
1
00:53:48 Bài 1: Lí thuyết Este
Hỏi đáp
20 Bài tập
2
01:06:55 Bài 2: Bài tập Este - Phần 1
Hỏi đáp
15 Bài tập
3
01:00:59 Bài 3: Bài tập Este - Phần 2
Hỏi đáp
15 Bài tập
4
01:00:10 Bài 4: Bài tập Este - Phần 3
Hỏi đáp
15 Bài tập
5
00:42:28 Bài 5: Bài tập Este - Phần 4
Hỏi đáp
15 Bài tập
6
00:59:27 Bài 6: Bài tập Este - Phần 5
Hỏi đáp
15 Bài tập
7
01:13:04 Bài 7: Bài tập Este - Phần 6
Hỏi đáp
10 Bài tập
8
00:42:53 Bài 8: Lý thuyết và Bài tập Lipit
Hỏi đáp
20 Bài tập
9
00:32:44 Bài 9: Bài tập chất béo
Hỏi đáp
10 Bài tập

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 • Miễn phí
 • Chuyên đề 2: Este - Lipit
 • 110.000đ
 • Chuyên đề 3: Cacbohydrat
 • 20.000đ
 • Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein
 • 130.000đ
 • Chuyên đề 5: Polyme
 • 30.000đ
 • Chuyên đề 6: Đại cương kim loại
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 7: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 8: Crom, sắt, đồng và kim loại khác
 • 200.000đ
 • Chuyên đề 9: Ôn tập chương trình Hóa học lớp 11
 • 60.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

- Giáo viên trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - TP.HCM.

- Tham gia giảng dạy Hóa học lớp 12 trên kênh HTV2, HTV4.