Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 8: Tiến hóa sinh học

12 bài học 0 bài tập 1 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 120.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Nhằm giúp các học sinh chuẩn bị thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới, HỌC247 giới thiệu đến các em chuyên đề Tiến hóa sinh học. Khi các em học xong các bài học trong chuyên đề này, các em nắm được các kiến thức về:

 • Bằng chứng tiến hóa.
 • Các học thuyết tiến hóa cổ điển, hiện đại.
 • Nhân tố tiến hóa.
 • Tìm hiểu về loài, cấu trúc của loài.
 • Cơ chế cách li và hình thành loài mới.
 • ...

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Di truyền cấp độ tế bào
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Biến dị
 • 66.000đ
 • Chuyên đề 4: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: Di truyền người
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 6: Di truyền học quần thể
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 7: Di truyền học ứng dụng
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 8: Tiến hóa sinh học
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 9: Sinh thái học
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY