Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 2: Kỹ năng làm bài đọc hiểu văn bản

10 bài học 0 bài tập 3 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Miễn phí
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Trong chuyên đề này, các em sẽ được tiếp thu các kiến thức nền tảng để vận dụng giải quyết các dạng đề đoc hiểu. Chuyên đề gồm 2 phần:

1. Phần lý thuyết:

 • Phong cách ngôn ngữ
 • Các phương thức biểu đạt của văn bản
 • Các thao tác lập luận chính
 • Các biện pháp tu từ trong văn bản

2. Phần thực hành: Gồm các bài giảng hướng dẫn giải chi tiết từng dạng đề đọc hiểu, giúp các em làm quen và áp dụng các kiến thức đã học.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 2: Kỹ năng làm bài đọc hiểu văn bản

Để làm tốt phần đọc hiểu văn bản, đòi hỏi phải có một năng lực đọc hiểu văn bản nhất định trên một nền tảng kiến thức cơ bản. Vì vậy, học sinh cần phải được trang bị một cách có hệ thống những kiến thức, kĩ năng để phục vụ cho việc đọc hiểu văn bản. Chuyên đề này sẽ tập trung vào những kiến thức trọng tâm, những lưu ý khi làm dạng bài đọc hiểu, giúp các em có thể lấy trọn vẹn 3 điểm.
 Giáo viên: Cô Phan Thị Mỹ Huệ
1
01:08:14 Bài 1: Phong cách ngôn ngữ
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • Miễn phí
 • Chuyên đề 1: Ngữ văn lớp 12 (Từ 1945 đến hết TK XX)
 • 225.000đ
 • Chuyên đề 2: Kỹ năng làm bài đọc hiểu văn bản
 • 145.000đ
 • Chuyên đề 3: Kỹ năng làm bài văn, đoạn văn Nghị luận xã hội
 • 135.000đ
 • Chuyên đề 4: Kỹ năng làm bài Nghị luận văn học
 • 225.000đ
 • Chuyên đề 5: Ôn tập chương trình Ngữ văn lớp 11
 • 145.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

- Giáo viên trường THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM.

- Cử nhân chuyên ngành Ngữ văn và chuyên ngành Tâm lý học.