Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

Chuyên đề 3: Khối đa diện

5 bài học 25 bài tập 1 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 60.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 3: Khối đa diện

 Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
1
00:23:12 Bài 1: Khái niệm khối đa diện
Hỏi đáp
10 Bài tập
2
00:33:36 Bài 2: Tính thể tích bằng cách trực tiếp
Hỏi đáp
19 Bài tập
3
00:41:57 Bài 3: Tính thể tích bằng cách gián tiếp
Hỏi đáp
12 Bài tập
5
00:41:18 Bài 5: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
6

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Khối đa diện
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 4: Khối tròn xoay
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 5: Phương pháp tọa độ trong không gian
 • 180.000đ
 • Chuyên đề 6: Phương trình, bất phương trình mũ
 • 90.000đ
 • Chuyên đề 7: Phương trình, bất phương trình logarit
 • 90.000đ
 • Chuyên đề 8: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 • 90.000đ
 • Chuyên đề 9: Số phức
 • 30.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY