Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 7: Di truyền học ứng dụng

2 bài học 0 bài tập 2 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 60.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

 Những kiến thức trong chuyên đề Di truyền học ứng dụng này sẽ có trong đề thi THPT Quốc gia của các năm. Chuyên đề gồm có 4 bài học với những nội dung cơ bản các em sẽ được nắm như:

 •  Kỹ thuật lai tạo giống
 • Gây đột biến thực nghiệm
 • Tái tổ hợp
 • Ứng dụng thực tế

Để kiểm tra kiến thức của mình đã học, sau chuyên đề này các em có thể tự mình làm bài kiểm tra nằm cuối chuyên đề.

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Di truyền cấp độ tế bào
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Biến dị
 • 66.000đ
 • Chuyên đề 4: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: Di truyền người
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 6: Di truyền học quần thể
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 7: Di truyền học ứng dụng
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 8: Tiến hóa sinh học
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 9: Sinh thái học
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY