Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 4: Khối tròn xoay

10 bài học 50 bài tập 2 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 100.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1
00:20:04 Bài 1: Mặt nón - hình nón - khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
2
00:31:25 Bài 2: Thể tích khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
4
00:23:04 Bài 4: Mặt trụ - hình trụ - khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
5
00:16:58 Bài 5: Thể tích khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
7
00:58:51 Bài 7: Mặt cầu - hình cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
8
00:21:56 Bài 8: Thể tích khối cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
9
00:15:37 Bài 9: Diện tích mặt cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
10
00:32:41 Bài 10: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
11
Đề thi online chuyên đề Khối tròn xoay
0 Hỏi đáp
60 phút
20 Câu hỏi

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
 • 100.000đ
 • Chuyên đề 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Khối đa diện
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 4: Khối tròn xoay
 • 100.000đ
 • Chuyên đề 5: Phương pháp tọa độ trong không gian
 • 140.000đ
 • Chuyên đề 6: Phương trình, bất phương trình mũ
 • 70.000đ
 • Chuyên đề 7: Phương trình, bất phương trình logarit
 • 70.000đ
 • Chuyên đề 8: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 • 70.000đ
 • Chuyên đề 9: Số phức
 • 30.000đ
 • Chuyên đề 10: Ôn tập chương trình Toán lớp 11
 • 140.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

- Giảng viên khoa Toán – Trường Đại Học Sài Gòn.

- Giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Tp.HCM.