Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Rút gọn biểu thức:

  • Các hướng chứng minh đẳng thức chứa căn
  • Các dạng toán chứng minh đẳng thức chứa căn

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT

1. Các hướng chứng minh

- Biến đổi đẳng thức cần chứng minh tương đương với đẳng thức đúng

- Chứng minh: VT - VP =0

- Biến đổi vế này thành vế kia 

- Biến đổi VT=A

               VP=A

- Từ một đẳng thức đúng suy ra đẳng thức cần chứng minh

2. Một số hệ thức

- \(\sqrt {{A^2}}  = |A|\)

Đặc biệt \(\sqrt {{A^2}}  = A\) nếu \(A \ge 0\)

               \(\sqrt {{A^2}}  =  - A\)  nếu A < 0

- \(\sqrt[3]{{{A^3}}} = A\,\,\forall A \in R\)

- Hằng đẳng thức đáng nhớ

B. BÀI TẬP

Ví dụ 1: 

a. Chứng minh rằng \(\frac{1}{{\left( {n + 1} \right)\sqrt n  + n\sqrt {n + 1} }} = \frac{1}{{\sqrt n }} - \frac{1}{{\sqrt {n + 1} }}\,\,\,\left( {\forall n > 0} \right)\)

b. Rút gọn \(T = \frac{1}{{2\sqrt 1  + 1\sqrt 2 }} + \frac{1}{{3\sqrt 2  + 2\sqrt 3 }} + ... + \frac{1}{{100\sqrt {99}  + 99\sqrt {100} }}\)

Giải:

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 9

Chuyên đề nâng cao về căn bậc hai, căn bậc ba; hàm số bậc nhất; hệ thức lượng trong tam giác vuông; một số vấn đề liên quan đến đường tròn...
20
28
30
00:49:17 Bài 17: Hàm số bậc nhất
Hỏi đáp
48
00:24:13 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 9

Chuyên đề nâng cao về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; hàm số y=ax^2, phương trình bậc hai một ẩn; các góc liên quan đến đường tròn; tứ giác nội tiếp; hình trụ - hình nón - hình cầu...
58
00:39:17 Bài 9: Tứ giác nội tiếp
Hỏi đáp
68
00:35:56 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
84
00:14:42 Bài 31: Hình cầu
Hỏi đáp
85
88
00:36:08 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp