Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 9

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 450.000đ
  Ngày hết hạn: 31/05/2020

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 9

Chuyên đề nâng cao về căn bậc hai, căn bậc ba; hàm số bậc nhất; hệ thức lượng trong tam giác vuông; một số vấn đề liên quan đến đường tròn...
5
13
15
00:49:17 Bài 17: Hàm số bậc nhất
Hỏi đáp
33
00:24:13 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 900.000đ
 • Học kỳ hè Toán NC lớp 9
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 9
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 9
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY