Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về tứ giác, hình thang, hình thang cân

  • Tứ giác
  • Hình thang
  • Hình thang cân
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Tứ giác

Định lí: Tổng các góc cảu một tứ giác bằng \({360^o}\)

Ví dụ 1: Cho tứ giác ABCD có \(\angle A = {100^o}\,;\angle B = {120^o};\angle C = {70^0}\,\). Tính góc D và góc ngoài tại đỉnh D

Hướng dẫn

Ta có \(\angle A + \angle B + \angle C + \angle  = {360^0}\)

mà \(\angle A = {100^o}\,;\angle B = {120^o};\angle C = {70^0}\)

Do đó: 

\({100^o}\, + {120^o} + {70^0}\, + \,\angle D = {360^0} \Rightarrow {290^o} + \angle D = {360^0} \Rightarrow \,\angle D = {70^0}\)

Gọi góc ngoài tại D là \(\angle {D_1}\) , ta có \(\angle D + \angle {D_1}\,\, = {180^0}\,\)(kề bù) \( \Rightarrow \angle {D_1} = {110^0}\)

2. Hình thang

  • AB || CD suy ra tứ giác ABCD là hình thang
  • Hình thang ABCD (AB || CD) có AD || BC \(\, \Rightarrow \) AB = CD , AD = BC
  • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

3. Hình thang cân

  • Hình tháng ABCD( AB || CD) có \(\angle C = \angle D\,\)  ( hoặc \(\angle A = \angle B\) ) \(\, \Rightarrow \) ABCD là hình thang cân
  • Trong hình thang cân ABCD ( AB|| CD) có: AD = BC, AC = BD
  • Dấu hiệu nhận biết hình thang cân:

+ Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân

+ Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

Ví dụ 2; Cho tứ giác ABCD có \(\angle A = \angle B\); \(\,\,\,\,\,\angle B + \angle C\, = {180^0}\,\) . Chứng minh rằng AD = BC, AC = BD

Hướng dẫn

Ta có: (\,\,\,\,\,\angle B + \angle C\, = {180^0}\,\) (gt) , góc B và góc C là hai góc trong cùng phía 

\( \Rightarrow AB\parallel C{\rm{D}} \Rightarrow \) Tứ giác ABCD là hình thang. Mà \(\widehat A = \widehat B\) nên ABCD là hình thang cân

\( \Rightarrow A{\rm{D}} = BC,AC = B{\rm{D}}\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 8

Chuyên đề nâng cao về phép nhân và phép chia các đa thức; phân thức đại số; đường trung bình của tam giác, hình thang; các tứ giác đặc biệt (hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông,...)
19
01:04:50 Bài 9: Chia đa thức
Hỏi đáp
21
01:04:07 Bài 11: Hình bình hành
Hỏi đáp
23
01:01:07 Bài 13: Hình chữ nhật
Hỏi đáp
27
01:19:02 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
31
00:55:52 Bài 17: Phân thức đại số
Hỏi đáp
33
01:14:04 Bài 19: Hình thoi, hình vuông
Hỏi đáp
39
45
01:03:14 Bài 31: Diện tích đa giác
Hỏi đáp
47
01:24:17 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
01:04:14 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 8

Chuyên đề nâng cao về phương trình bậc nhất một ẩn; bất phương trình bậc nhất một ẩn; định lí Ta-let trong tam giác; tam giác đồng dạng; hình lăng trụ đứng, hình chóp đều
51
63
00:34:04 Bài 13: Tam giác đồng dạng
Hỏi đáp
69
00:45:43 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
81
00:44:40 Bài 27: Hình lăng trụ đứng
Hỏi đáp
89
00:36:25 Kiểm tra cuối học kì II 
Hỏi đáp