Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Giảm 30% học phí 900.000đ 630.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 0 bài học Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 7 và Nhập môn Toán NC 8
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 7 và Nhập môn Toán NC 8

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 7 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 8
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 8

Chuyên đề nâng cao về phép nhân và phép chia các đa thức; phân thức đại số; đường trung bình của tam giác, hình thang; các tứ giác đặc biệt (hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông,...)
19
13/08/2018 Bài 9: Chia đa thức
Hỏi đáp
20
21
20/08/2018 Bài 11: Hình bình hành
Hỏi đáp
22
23
27/08/2018 Bài 13: Hình chữ nhật
Hỏi đáp
27
10/09/2018 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
17/09/2018 Kiểm tra giữa kì I
Hỏi đáp
31
24/09/2018 Bài 17: Phân thức đại số
Hỏi đáp
33
01/10/2018 Bài 19: Hình thoi, hình vuông
Hỏi đáp
39
22/10/2018 Bài 25: Đa giác. Đa giác đều
Hỏi đáp
45
12/11/2018 Bài 31: Diện tích đa giác
Hỏi đáp
47
19/11/2018 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
26/11/2018 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 8

Chuyên đề nâng cao về phương trình bậc nhất một ẩn; bất phương trình bậc nhất một ẩn; định lí Ta-let trong tam giác; tam giác đồng dạng; hình lăng trụ đứng, hình chóp đều
51
03/12/2018 Bài 1: Phương trình bậc nhất
Hỏi đáp
63
14/01/2019 Bài 13: Tam giác đồng dạng
Hỏi đáp
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
81
18/03/2019 Bài 27: Hình lăng trụ đứng
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II 
Hỏi đáp