Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Lí thuyết Anken - Ankadien

30/08/2016 08:33

 » Danh pháp anđehit - xeton
 » Lý thuyết Cacbohiđrat P1
 » Lí thuyết Este
Một trong số các hợp chất hidrocacbon quan trọng là anken. Vì thế trong các đề thi lúc nào cũng có phần anken. Để giúp các bạn ôn lại lí thuyết anken, xin mời các bạn cùng đến với bài viết này..

ANKEN - ANKADIEN

A) ANKEN

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

1. Đồng đẳng:

Hợp chất mạch hở, có 1 liên kết đôi.

CTTQ: CnH2n (n ≥ 2)

            C2H4: CH2 = CH2

2. Đồng phân:

C3H6: CH2 = CH – CH3

C4H8:  C – C – C = C

C – C = C – C

C ≥ 4 đồng phân mạch C

Số anken C ≥ 4 có thể có đồng phân hình học

C4H8: CH2 = CH – CH2 – CH3

CH3 – CH = CH – CH3

3. Danh pháp

Tên = STT + tên nhánh + tên C chính – STT C (=) – en

+ Chọn mạch C dài nhất

+ Số thứ tự C ( phía gần nối đôi là nhỏ nhất)

4,6 – dimetylhep – 2 – en

II. Cấu trúc

+ Liên kết của C mang nối đôi sp2

π liên kết kém bền.

III. Tính chất

+ Vật lý: C : 2 → 4 thể khí

                C : 5 →

+ Không tan trong H2O

Ankan và Anken cùng C

+ Hóa tính:

+ Phản ứng cộng H2, X2, H2O, HX

CH_{3}-CH=CH_{2}+H_{2}\xrightarrow[]{ \ Ni \ } CH_{3}-CH_{2}-CH_{3}

+ Quy tắc Macconicop

Ankan + HX 

+ Phản ứng trùng hợp → polyme

Xảy ra với các anken đầu dãy đồng đẳng

+ Phản ứng oxi hóa: CnH2n + \frac{3n}{2} O2 → nCO2 + nH2O

+ Bị oxi hóa bởi KMnO4

+ Hợp chất có liên kết bội C mạch hở làm mất màu dung dịch thuốc tím.

IV. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế:

- Trong công nghiệp tách H2 của ankan

C_{4}H_{10}\xrightarrow[]{ \ xt, \ t^0 \ }C_{4}H_{8}+ H_{2}

- Trong phòng thí nghiệm:

Đun H2SO4 đặc với C2H5OH

C_{2}H_{5}OH\xrightarrow[]{ \ H_{2}SO_{4} \ d \ } C_{2}H_{4}+H_{2}O

2. Ứng dụng: Điều chế polymer

E: Polyetylen

B) ANKADIEN

. HC mạch hở phân tử có 2 liên kết đôi

CTTQ: CnH2n+2 : Ankan

CnH2n: Anken

        CnH2n-2: Ankadien (n ≥ 3)

H2C = C = CH2

+ 2 liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn

Ankadien liên hợp

C4H6: CH2 = CH – CH = CH2  : Buta-1,3-dien

\begin{matrix} CH_{2}=C - CH - CH_{2}\\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ : 2-metylbuta-1,3-dien \\ (Isopren) \end{matrix}

Tham gia phản ứng cộng H2, X2, HX

Tham gia phản ứng trùng hợp:

\begin{matrix} \downarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \downarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{2}=CH-CH=CH_{2}+Br_{2}\xrightarrow[]{ \ 1\ : \ 1 \ } \\ \ \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2 \ \ \ \ \ \ \ 3 \ \ \ \ \ \ \ \ 4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}

Chú ý:  Anken, Ankadien: mất màu dung dịch thuốc tím

               mất màu dung dịch Br2 (H2O)

     

       Đây là phần kiến thức cơ bản cần nắm để làm bài tập về ANKEN - ANKADIEN, để hiểu rõ hơn và áp dụng làm bài tập hiệu quả các em hãy theo dõi video hướng dẫn làm bài tập của thầy Hồ Sĩ Thạnh - Giáo viên: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - TP. HCM đồng thời là giảng viên dạy tại Hoc247.vn nhé!

Video hướng dẫn giải bài tập ANKEN

 

Chúc các em học tập tốt, chuẩn bị sẵn sàng kiến thức để tham gia kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 tự tin đạt thành tích cao nhất!

 

(Mod Hóa 2)