Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Giải nhanh Hóa học bằng máy tính Casio

20/10/2016 12:57

 » 99 câu Trắc nghiệm Lịch sử 12
 » Dòng điện xoay chiều - Dạng 4 : Quan hệ giữa các điện áp hiệu dụng.
 » Công thức tính đạo hàm đầy đủ
Hóa học có số lượng kiến thức và bài tập rất nhiều. Với phương pháp thi trắc nghiệm hiện nay, thời gian giải mỗi bài có giới hạn do đó các em cần biết cách bấm máy tính nhanh để giải bài tập chính xác, hiệu quả. Xin gởi đến các em một số phương pháp giải nhanh Hóa học bằng máy tính.

Mod hóa học sưu tầm