Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 2: Từ vựng

14 bài học 400 bài tập 4 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 180.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 2: Từ vựng

Loại từ trong Tiếng Anh và các kiến thức liên quan.
1
00:15:34 Bài 1: Danh từ - Nouns
Hỏi đáp
35 Bài tập
2
00:16:22 Bài 2: Động từ - Verbs
Hỏi đáp
20 Bài tập
3
00:10:35 Bài 3: Tính từ - Adjectives
Hỏi đáp
30 Bài tập
4
00:10:44 Bài 4: Trạng từ - Adverbs
Hỏi đáp
30 Bài tập
6
00:13:02 Bài 5: Giới từ - Prepositions
Hỏi đáp
40 Bài tập
7
00:09:39 Bài 6: Liên từ - Conjunctions
Hỏi đáp
37 Bài tập
8
00:09:50 Bài 7: Lượng từ - Quantifiers
Hỏi đáp
40 Bài tập
9
00:10:04 Bài 8: Đại từ - Pronouns
Hỏi đáp
45 Bài tập
10
00:11:57 Bài 9: Phân từ - Participles
Hỏi đáp
58 Bài tập
12
00:14:36 Bài 10: Tiền tố & Hậu tố - Prefixes & Suffixes
Hỏi đáp
67 Bài tập
14
00:14:37 Bài 12: Động từ kép - Phrasal verbs
Hỏi đáp
44 Bài tập

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Ngữ âm và Trọng âm
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Từ vựng
 • 180.000đ
 • Chuyên đề 3: Ngữ pháp
 • 300.000đ
 • Chuyên đề 4: Chức năng ngôn ngữ
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 5: Luyện kỹ năng Đọc hiểu
 • 90.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

- Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học ứng dụng – Đại học Curtin, Australia.

- Giảng viên chính khoa Anh, ĐHSP TP.HCM.