Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

Chuyên đề 2: Từ vựng

14 bài học 400 bài tập 4 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 180.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2018

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 2: Từ vựng

Loại từ trong Tiếng Anh và các kiến thức liên quan.
1
15/05/2017 Bài 1: Danh từ - Nouns
Hỏi đáp
35 Bài tập
2
18/05/2017 Bài 2: Động từ - Verbs
Hỏi đáp
20 Bài tập
3
22/05/2017 Bài 3: Tính từ - Adjectives
Hỏi đáp
30 Bài tập
4
26/05/2017 Bài 4: Trạng từ - Adverbs
Hỏi đáp
30 Bài tập
5
Kiểm tra: Đề thi online phần Danh từ ->Trạng từ
0 Hỏi đáp
45 phút
26/05/2017 - 01/06/2017
6
30/05/2017 Bài 5: Giới từ - Prepositions
Hỏi đáp
40 Bài tập
7
03/06/2017 Bài 6: Liên từ - Conjunctions
Hỏi đáp
37 Bài tập
8
07/06/2017 Bài 7: Lượng từ - Quantifiers
Hỏi đáp
40 Bài tập
9
11/06/2017 Bài 8: Đại từ - Pronouns
Hỏi đáp
45 Bài tập
10
15/06/2017 Bài 9: Phân từ - Participles
Hỏi đáp
58 Bài tập
11
Kiểm tra: Đề thi online phần Giới từ -> Phân từ
0 Hỏi đáp
45 phút
15/06/2017 - 21/06/2017
12
19/06/2017 Bài 10: Tiền tố & Hậu tố - Prefixes & Suffixes
Hỏi đáp
67 Bài tập
14
27/06/2017 Bài 12: Động từ kép - Phrasal verbs
Hỏi đáp
44 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online phần Prefixes & Suffixes -> Collocations
0 Hỏi đáp
45 phút
05/07/2017 - 11/07/2017
18
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Từ vựng
0 Hỏi đáp
60 phút
06/07/2017 - 12/07/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Ngữ âm và Trọng âm
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Từ vựng
 • 180.000đ
 • Chuyên đề 3: Ngữ pháp
 • 300.000đ
 • Chuyên đề 4: Chức năng ngôn ngữ
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 5: Luyện kỹ năng Đọc hiểu
 • 90.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

- Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học ứng dụng – Đại học Curtin, Australia.

- Giảng viên chính khoa Anh, ĐHSP TP.HCM.