Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Học kỳ Hè: Luyện thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Toán

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với Miễn phí
  Ngày hết hạn: 31/05/2020

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 1.000.000đ
 • Học kỳ Hè: Luyện thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Toán
 • Miễn phí
 • Chuyên đề: Những nguyên lý cơ bản trong bài toán đếm và chứng minh tổ hợp - Thầy Lê Phúc Lữ
 • 200.000đ
 • Chuyên đề: Các phương pháp đếm quan trọng trong tổ hợp - Thầy Lê Phúc Lữ
 • 200.000đ
 • Chuyên đề: Đa thức - TS. Trần Nam Dũng
 • 200.000đ
 • Chuyên đề: Dãy số, giới hạn dãy số và ứng dụng - TS. Phạm Sỹ Nam
 • 200.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY