Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 9

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 450.000đ
  Ngày hết hạn: 31/05/2020

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 9

Chuyên đề nâng cao về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; hàm số y=ax^2, phương trình bậc hai một ẩn; các góc liên quan đến đường tròn; tứ giác nội tiếp; hình trụ - hình nón - hình cầu...
9
00:39:17 Bài 9: Tứ giác nội tiếp
Hỏi đáp
19
00:35:56 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
35
00:14:42 Bài 31: Hình cầu
Hỏi đáp
36
39
00:36:08 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 900.000đ
 • Học kỳ hè Toán NC lớp 9
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 9
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 9
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY