Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 450.000đ
  Ngày hết hạn: 31/05/2020

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
3
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
12
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
13
14
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
15
18
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 900.000đ
 • Học kỳ hè Toán NC lớp 7
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY