Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Miễn phí
  Ngày hết hạn: 31/05/2020

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
1
3
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
4
7
00:57:35 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
19
00:42:09 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
21
00:53:18 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
27
00:46:13 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
28
00:19:00 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • Miễn phí
 • Học kỳ hè Toán NC lớp 6
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY