Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 450.000đ
  Ngày hết hạn: 31/05/2019

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
1
3
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
4
7
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
9
17
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
19
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
21
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
22
27
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
28
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
37
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
39
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 900.000đ
 • Ôn tập Toán NC 5
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY