Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 8

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Miễn phí
  Ngày hết hạn: 31/05/2020

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 8

Chuyên đề nâng cao về phép nhân và phép chia các đa thức; phân thức đại số; đường trung bình của tam giác, hình thang; các tứ giác đặc biệt (hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông,...)
3
01:04:50 Bài 9: Chia đa thức
Hỏi đáp
5
01:04:07 Bài 11: Hình bình hành
Hỏi đáp
7
01:01:07 Bài 13: Hình chữ nhật
Hỏi đáp
11
01:19:02 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
13
15
00:55:52 Bài 17: Phân thức đại số
Hỏi đáp
17
01:14:04 Bài 19: Hình thoi, hình vuông
Hỏi đáp
23
29
01:03:14 Bài 31: Diện tích đa giác
Hỏi đáp
31
01:24:17 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
33
01:04:14 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • Miễn phí
 • Học kỳ hè Toán NC lớp 8
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 8
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 8
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY