Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Chuyên đề: Tổ hợp - Rời rạc - TS. Trần Nam Dũng

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 200.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2019

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề: Tổ hợp - Rời rạc - TS. Trần Nam Dũng

Các dạng bài toán Tổ hợp - Rời rạc bồi dưỡng HSG 9 và ôn thi vào lớp 10 chuyên
1
01/08/2018 Bài 1: Quy nạp và phản chứng
Hỏi đáp
3
08/08/2018 Bài 3: Nguyên lý Dirichlet
Hỏi đáp
5
15/08/2018 Bài 5: Bất biến và cực hạn
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 1.200.000đ
 • Học kỳ Hè: Luyện thi vào lớp 10 Chuyên Toán
 • Miễn phí
 • Chuyên đề: Đại số - TS. Trịnh Thanh Đèo
 • 200.000đ
 • Chuyên đề: Số học - TS. Phạm Sỹ Nam
 • 200.000đ
 • Chuyên đề: Tổ hợp - Rời rạc - TS. Trần Nam Dũng
 • 200.000đ
 • Chuyên đề: Hình học - Thầy Nguyễn Đức Tấn
 • 200.000đ
 • Chuyên đề: Luyện đề thi vào lớp 10Chuyên
 • 400.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY