Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Chuyên đề: Đa thức - TS. Trần Nam Dũng

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
  • Giới thiệu chuyên đề
  • Nội dung chuyên đề
  • Học phí
  • Giáo viên giảng dạy
  • Câu hỏi thường gặp
  • Học trọn năm chỉ với 200.000đ
    Ngày hết hạn: 31/05/2020

HỌC PHÍ

  • TỔNG KHÓA HỌC
  • 1.000.000đ
  • Học kỳ Hè: Luyện thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Toán
  • Miễn phí
  • Chuyên đề: Những nguyên lý cơ bản trong bài toán đếm và chứng minh tổ hợp - Thầy Lê Phúc Lữ
  • 200.000đ
  • Chuyên đề: Các phương pháp đếm quan trọng trong tổ hợp - Thầy Lê Phúc Lữ
  • 200.000đ
  • Chuyên đề: Chia hết, đồng dư thức và phương trình đồng dư - TS. Lưu Bá Thắng
  • 200.000đ
  • Chuyên đề: Đa thức - TS. Trần Nam Dũng
  • 200.000đ
  • Chuyên đề: Dãy số, giới hạn dãy số và ứng dụng - TS. Phạm Sỹ Nam
  • 200.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY