Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Chuyên đề 8: Crom, sắt, đồng và kim loại khác

8 bài học 170 bài tập 4 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 200.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2019

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1
01/10/2018 Bài 1: Crom và hợp chất của Crom Biết tính chất lý,hóa của Crôm
Hỏi đáp
2
07/10/2018 Bài 2: Các bài tập quan trọng của Crom Biết tính chất của các hợp chất quan trọng của Crôm.
Hỏi đáp
3
15/10/2018 Bài 3: Sắt
Hỏi đáp
4
20/10/2018 Bài 4: Hợp chất của Sắt
Hỏi đáp
7
01/11/2018 Bài 7: Bạc
Hỏi đáp
8
07/11/2018 Bài 8: Một số kim loại khác
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 • Miễn phí
 • Chuyên đề 2: Este - Lipit
 • 110.000đ
 • Chuyên đề 3: Cacbohydrat
 • 20.000đ
 • Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein
 • 130.000đ
 • Chuyên đề 5: Polyme
 • 30.000đ
 • Chuyên đề 6: Đại cương kim loại
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 7: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 8: Crom, sắt, đồng và kim loại khác
 • 200.000đ
 • Chuyên đề 9: Ôn tập chương trình Hóa học lớp 11
 • 60.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY