Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước

0 bài học 0 bài tập 11 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 50.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa từ các sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước có hướng dẫn giải chi tiết
1
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 1 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
15/12/2016 - 21/12/2016
2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 1 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/01/2017 - 25/01/2017
3
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 1 - Sở GD&ĐT Hưng Yên
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
16/02/2017 - 22/02/2017
4
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa lần 1- THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
09/03/2017 - 15/03/2017
5
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa lần 1- THPT Hùng Vương - Quảng Bình
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
16/03/2017 - 22/03/2017
6
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa lần 2 - THPT Hai Bà Trưng - Huế
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
23/03/2017 - 29/03/2017
7
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa lần 1 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
13/04/2017 - 19/04/2017
8
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa lần 3 - THPT Lê Quý Đôn - Bình Định
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/04/2017 - 26/04/2017
9
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa lần 1 - THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
27/04/2017 - 03/05/2017
10
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa lần 1 - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/05/2017 - 17/05/2017
11
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa lần 1- THPT Nguyễn Khuyến - TP Hồ Chí Minh
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
25/05/2017 - 31/05/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 500.000đ
 • Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm THPT QG Tổ Hợp Tự Nhiên
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Vật lý - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Lý - Các Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Vật lý - THPT Chuyên
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - THPT Chuyên
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - THPT Chuyên
 • 50.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY