Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Vật lý - Cộng đồng TN HỌC247

0 bài học 0 bài tập 44 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 50.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Vật lý - Cộng đồng TN HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn TN
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Tự Nhiên HỌC247, Thầy Thân Thanh Sang
1
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 1
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
05/12/2016 - 11/12/2016
2
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 2
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/12/2016 - 25/12/2016
3
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
02/01/2017 - 08/01/2017
4
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
16/01/2017 - 22/01/2017
5
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
18/02/2017 - 24/02/2017
6
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/02/2017 - 26/02/2017
7
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
06/03/2017 - 12/03/2017
8
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/03/2017 - 26/03/2017
9
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
03/04/2017 - 09/04/2017
10
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
17/04/2017 - 23/04/2017
11
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/05/2017 - 14/05/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 500.000đ
 • Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm THPT QG Tổ Hợp Tự Nhiên
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Vật lý - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Lý - Các Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Vật lý - THPT Chuyên
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - THPT Chuyên
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - THPT Chuyên
 • 50.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY